Meie lahendused

Eesti on metsane maa ning tegemist on ühe suurima rikkusega nii looduslikus kui majanduslikus mõttes. Riiklikult on tagatud meie metsade loodusväärtuste säilimine ning riigi hallatavate majandusmetsade jätkusuutlik ja kasumlikkusele suunatud majandamine.

Enamus meie metsadest on eraomandis, kuid siiani ei ole erametsaomanikud ära kasutanud oma vara tootmispotentsiaali ja tulukust. Suur osa erametsamaast on kaetud nõukogude perioodil akumuleerunud puidumassiga, mille majanduslik väärtus iga-aastaselt kahaneb ning sellele lisaks on veel hulgaliselt puistuid, mis metsakasvatuslike võtetega oleksid oluliselt tootlikumad.

Meie väärtuspakkumine põhineb „võtmed kätte“ lahendustel, mis tähendab ka Eesti metsaomaniku jaoks mugavat ja usaldusväärset toodet sarnaselt Skandinaaviamaade metsahaldusmudelile. Pakume terviklahendusi alates metsa istutamisest ja maaparandusest kuni raie ja puidukaubanduseni. Teisisõnu – soovime olla partneriks kõige olulisema tootmisteguri ehk maa omanikule seal toimuva tootmisprotsessi korraldamisel ja toodangu realiseerimisel.

Ettevõte

Ettevõtte tuumkompetentsid on seotud asutajatest ja tegevjuhtkonnast koosneva meeskonnaga, kes kõik on kõrgema metsandusliku haridusega, olles varasemalt seotud metsapoliitika kujundamise, teadustöö või ettevõtlusega .

Meie pikaajaline eesmärk on olla turuliider metsanduslike tervikahenduste pakkumisel, olles sealjuures parim arengukeskkond oma töötajatele. Peame oma kriitilisteks eduteguriteks väärtuspakkumisel põhinevat teenindusprotsessi, kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu ning klientidele suunatud tehnoloogilisi lahendusi metsas toimuvate teenindusprotsesside jälgimiseks.

Kontakt

Metsmark OÜ

Veski tn 11, Tõrva linn
68604 VALGAMAA
Reg: 12615586
KM: EE101698544

Tel: +372 5218557
e-post: info@metsmark.ee
www.metsmark.ee

Egon Niittee
Juhatuse liige
Tel: +372 5218557
e-post: egon@metsmark.ee
skype: egon.niittee